פינת החסד

פעולות העמותה מתחלקות למספר תחומים עיקריים כאשר הרעיון המרכזי המנחה הוא אהבת ישראל במטרה להרבות כבוד שמיים ואהבת התורה הקדושה. הפעולות כולן נעשות לשם שמיים וללא גביית תשלומים שונים מהציבור הנהנה מפעילויות אלו. כמו כן, הפעילויות כולן מנוהלות על פי החלטותיו של מו"ר משה יזדי שליט"א ובחלקן מבוצעות הלכה למעשה על ידי חברי העמותה.

פעולות למען הסקטורים החלשים בחברה

ברשות העמותה קרן מיוחדת המספקת סיוע כלכלי למטרות שונות, בין היתר מסייעת הקרן עבור הכנסת כלה, חלוקת מלגות ועוד. משפחות רבות אשר לא היה לאל ידם לקיים בכבוד שמחה משפחתית מצאו פתרון מעשי לבעיותיהם דרך תמיכה כלכלית זו שמציעה העמותה.

העמותה מחזיקה בית תמחוי בו נתמכות משפחות רבות מעוטות יכולת מכל המגזרים כולם. בבית התמחוי מקבלות המשפחות בהתאם לגודל המשפחה ארוחת צהריים חמה יום ביומו. כמו כן ברשות העמותה מחסן מזון גדול המכיל מוצרי מזון בסיסיים אשר מחולקים מדי שבוע בשבוע למשפחות נזקקות. במסגרת פעילות זו, נשות העמותה מכינות מידי שבוע בשבוע סלטים וחלות המחולקים למשפחות אלו על ידי מתנדבים לכבוד שבת קודש.

נערים ונערות רבים אשר נפלטו מסיבה זו או אחרת ממסגרת לימודים או אשר סטו מדרך הישר, מצאו בחזרה דרכם והוחזרו למסלול בכוח אהבת ישראל העצומה של רבנו אשר במתק שפתיים ולב אוהב נטע בהם את הרצון להתקדם במסילה העולה בית ה'. שיחות מוטיבציה, דברי חיזוק, ושיחות של הרב עם גורמים מנהליים הנוגעים בדבר סייעו להחזרת אותם נערים ונערות למקום בטוח.

אהבת ישראל

העמותה שוקדת בכל דרכיה במטרה להרבות באהבת ישראל ללא הבחנה בין דתיים וחילוניים.

אי לכך, חברי העמותה מנהלים את כל פעולות התמיכה שלהם הן הכלכליים והן החברתיים מול כל עם ישראל ללא הבחנה סקטוריאלית.

בנוסף לתמיכה הכלכלית, מתנדבי העמותה נוהגים גם לפקוד גם את בתי החולים ולשמח את החולים במיני מתיקה ובעיקר בחיוך ולב אוהב.

כמו כן, מתנדבי העמותה מסייעים על פי הצורך העולה בתחומים שונים, בהם סיוע למשפחות אשר נזקקו לטיפול בילדיה של אם חולה, אנשים גלמודים שביקשו מישהו לשוחח עימו ועוד. באירועים שונים מנוהלים פעילויות תרבות מגוונות לציבור הרחב בהם, מסיבות וערבי גיבוש, טיולים מאורגנים לקברות צדיקים ועוד. בנוף החברתי הלוקח חלק בפעילויות אלו נשקף גיוון מאוחד של עם ישראל של חובשי כיפות ושאינם.

להגדיל תורה ולהאדירה

אחת מפעולותיה של העמותה עליה היא שוקדת יום ולילה הינו להביא את דבר ה' לכל בתי ישראל ולנסות בנועם ובמתק שפתיים לקדש שם שמיים. אי לכך, במסגרת "עמודי השלום" נעשות פעילויות רבות לזיכוי הרבים וכולן חינם ולשם שמיים בלבד.

לכבוד מו"ר ישנו סדר קבוע של שיעורים המתנהלים ברחבי ירושלים בכל ימי השבוע. כמו כן מרבה הרב לזכות את הרבים על פי בקשת הציבור גם בפורומים נוספים ובמקומות שמחוץ לעיר. את השיעורים פוקד ציבור רחב ומגוון מכל קשת האוכלוסייה, ציבור שהולך ומתרבה מיום ליום.

בבניין העמותה מתקיים כולל לאברכים שמרביתם בעלי תשובה. במסגרת הלימוד הקבוע, נוהגים האברכים לקיים לימוד תורה, אמירת קדיש ואזכרות לגלמודים וכמו גם עוברים הכשרה לשמש כרבנים ומדריכים רוחניים.

כבוד מו"ר משה יזדי שליט"א כותב בכל שבוע את המאמר המרכזי לעלון השבועי המופץ לבתי כנסיות ברחבי הארץ ומחוצה לה. אברכי הכולל לוקחים אף הם חלק בכתיבת העלון בנושאים שונים כגון: חינוך ילדים, פניני הלכה, מידות והנהגות של חכמי פורת יוסף ועוד.

בכל ערב ראש חודש מתקיים בבניין העמותה לימוד של ספר התהילים עם שבעה כורתי ברית כפי שנהוג היה בישיבת פורת יוסף. הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק בעריכת תיקון זה המסוגל לכל הישועות.